Page banner
Unimob

ICY VILLAGE: TYCOON SURVIVAL ĐẠT 1 TRIỆU LƯỢT TẢI ĐẦU TIÊN

Tuần làm việc đầu tiên của năm 2024, 𝐔𝐧𝐢𝐦𝐨𝐛 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨 chính thức ghi nhận sản phẩm 𝐈𝐜𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞: 𝐓𝐲𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 đạt 𝟏𝐌+ lượt tải đầu tiên.
🥳 Chúc mừng sản phẩm 𝐈𝐜𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞: 𝐓𝐲𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 sau thời gian ngắn được ra mắt đã đem lại những thành công đầu tiên.
😍 Mong rằng đây sẽ là bước đệm để 𝐈𝐜𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞: 𝐓𝐲𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 nói riêng, các sản phẩm của Unimob nói chung trong 2024 sẽ ngày một phát triển và đạt nhiều những con số ấn tượng hơn nữa.
💥Một lần nữa chúc mừng 𝐈𝐜𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞: 𝐓𝐲𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 – Chúc mừng 𝐔𝐧𝐢𝐦𝐨𝐛 𝐆𝐚𝐦𝐞 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨
😍 Bạn đang chờ đợi điều gì nữa? Hãy tải xuống 𝐈𝐜𝐲 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞: 𝐓𝐲𝐜𝐨𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐫𝐯𝐢𝐯𝐚𝐥 ngay hôm nay và bắt đầu hành trình vượt qua giá lạnh sống sót qua Kỷ băng hà.

Tải ứng dụng

Tải Trò chơi ngay!

Apps