Page banner
Unimob

Our News

Các câu hỏi thường gặp

Tháng Năm 7, 2024

Which payment methods can I use in the game?

You can contact our customer support agents by tapping on your Avatar -> Settings -> Contact Us. Please kindly describe the BUG and sh…

Tháng Năm 27, 2024

There is an error in the game, where can I get support?

Xin lỗi về sự cố mà bạn đã gặp phải. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua fanpage hoặc email: support@unimobgame.com để được hỗ trợ nhanh nhất. Vui lòng gửi kèm ID trong game của bạn cùng với phiên bản game bạn đang chơi, hệ điều hành bạn đang sử dụng cùng với […]

Tháng Năm 27, 2024

Don’t know where in-game account ID is

Mã ID trong trò chơi sẽ được hiển thị trên màn hình tải và trong cài đặt trò chơi.

Tháng Năm 27, 2024

Want to give comments about the game

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Facebook của từng trò chơi hoặc qua cộng đồng Discord của trò chơi để cung cấp phản hồi.

Tháng Năm 27, 2024

Where do I Find My Purchase History?

Truy cập lịch sử giao dịch Google Play hoặc App Store của bạn để tìm hóa đơn hoặc kiểm tra địa chỉ email bạn đã sử dụng để thực hiện giao dịch mua.

Tải ứng dụng

Tải Trò chơi ngay!

Apps